Taller Obert

Amb horaris setmanals, el format de Taller Obert permet introduir-se a la ceràmica de manera personalitzada. Per poder assistir-hi no cal tenir coneixements de ceràmica. La idea és oferir un espai de treball totalment equipat per desenvolupar projectes ceràmics, tant siguin utilitaris com escultòrics o creatius.

 

En les sessions es disposa dels materials, eines, engalbes i esmalts d’alta temperatura per realitzar tota mena de peces. Es treballa amb certa autonomia però també es compta amb assessorament i orientacions tècniques.

 

Les sessions són de dues hores en els horaris següents:

Dijous de 9h30 a 11h30

Divendres de 17h 19h

Dissabtes (1er i 3er dissabte de cada mes) en horari intensiu de 10h a 13h30

 

La mensualitat de 80€ s’abona en la primera sessió del mes i equival a 8hores de Taller Obert. En el cas de no poder assistir a alguna sessió es podrien recuperar les hores al mes següent. El preu inclou els materials d’alta temperatura i dues fornades per a cada peça: la primera a 1040ºC i la segona amb l’esmaltat a 1270ºC.

Els grups són reduïts i cal reservar plaça amb antelació.