Introducció a la ceràmica

Els grups regulars d’introducció estan pensats per endinsar-se a la ceràmica des de zero. Es presenten els coneixements fonamentals per una sòlida base tècnica i un ampli ventall de recursos decoratius.

En cada sessió s’introdueix un element d’aprenentatge nou, amb explicacions tècniques i exemples (tipus de fang, tècniques de construcció, idees de decoració, etc). A partir d’aqui cadascú experimenta i fa evolucionar la proposta de manera personal afegint-hi la seva mirada i sensibilitat.

Amb horaris setmanals, les sessions d’introducció a la ceràmica aporten un bagatge de tècniques i recursos bàsics que permeten crear peces diverses, personals i creatives.

 

En les sessions es disposa dels materials, eines, engalbes i esmalts d’alta temperatura per realitzar tota mena de peces. Es treballa a partir de propostes i reptes tècnics o decoratius però sempre dirigits a conectar amb el llenguatge i els projectes personals de cadascú

 

Les sessions són de dues hores en els horaris següents:

Dijous de 16h a 18h

Divendres de 9h15 a 11h15

Divendres de 16h a 18h

Dissabtes en horari intensiu: 1r i 3r dissabte de cada mes de 9h30 a 13h30

 

La mensualitat de 75€ s’abona en la primera sessió del mes i equival a 8hores de sessions. En el cas de no poder assistir a alguna sessió es podrien recuperar les hores al mes següent. El preu inclou els materials d’alta temperatura i dues fornades per a cada peça: la primera a 1040ºC i la segona amb l’esmaltat a 1270ºC.

Els grups són reduïts i cal reservar plaça amb antelació.