Taller Obert

Amb horaris setmanals, el format de Taller Obert permet introduir-se a la ceràmica de manera personalitzada. Per poder assistir-hi no cal tenir coneixements de ceràmica. La idea és oferir un espai de treball totalment equipat per desenvolupar projectes ceràmics, tant siguin utilitaris com escultòrics o creatius.

 

En les sessions es disposa dels materials, eines, engalbes i esmalts d’alta temperatura per realitzar tota mena de peces. Es treballa amb certa autonomia però també es compta amb assessorament i orientacions tècniques.

 

Les sessions regulars són de dues hores en els horaris següents:

Dijous de 9h30 a 11h30

Dijous de 11h30 a 13h30

Dijous de 17h a 19h

Divendres de 16h a 18h

Divendres de 18h a 20h

Dissabtes en horari intensiu de 10h a 14h (El primer i tercer dissabtes de cada mes)

 

La mensualitat de 80€ s’abona en la primera sessió del mes i equival a 8 hores de Taller Obert. En el cas de no poder assistir a alguna sessió es poden recuperar les hores al mes següent. El preu inclou els materials d’alta temperatura i dues fornades per a cada peça: la primera a 1040ºC i la segona amb l’esmaltat a 1270ºC.

Si vols aprofitar millor les sessions tens la possibilitat de fer tres o quatre hores seguides els dijous al matí o divendres a la tarda. Els preus de les mensualitats quedarien així:

8 hores al mes: 80€

12 hores al mes: 110€

16 hores al mes: 140€

Els grups són reduïts i és imprescindible reservar plaça amb antelació.

Per a noves inscripcions s’haurà d’abonar una matrícula de 30€ per reserva de plaça.